Transport należy do bardzo istotnych gałęzi naszej gospodarki. Jak by się głębiej zastanowić to ciężko sobie wyobrazić jakąkolwiek inną dziedzinę gospodarki działającą poprawnie bez transportu. Pojęcie transport kryje całkiem szeroki zakres znaczeń, począwszy od przenoszenia dowolnej rzeczy na terenie magazynu przez pracownika do między kontynentalnego transportu towarów, których waga sięga tysięcy a nawet setek tysięcy ton. Towary w mniejszej ilości transportowane są przez ciężarówki lub samochody dostawcze wówczas mówimy o transporcie drogowym. W przypadku większej ilości towaru zwłaszcza sypkiego wykorzystać można kolej lub rzekę. Do tego możemy mówić również o transporcie lotniczym. Jak widać mamy wiele gałęzi transportu a każda z nich ma swoje wady i zalety.

Charakterystyka poszczególnych gałęzi transportu

Infrastruktura transportu drogowegoJednym z najpopularniejszych rodzi transportu jest transport drogowy. Samochody są przystosowane do przewozu różnego rodzaju towarów, cysterny do materiałów płynnych, chłodnie do mięsa lub kwiatów, wszystkim znane samochody ciężarowe nazywane TIR-ami nazwa pochodzi od skrótu TIR jednej z konwencji tranzytowej dotyczącej odprawy celnej podczas transportu międzynarodowego. Transport drogowy ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową bez problemu dotrzemy w dowolne miejsce korzystając z dróg publicznych. Wadą transportu drogowego jest ograniczona przestrzeń ładunkowa i niskie bezpieczeństwo zwarzywszy na natężenie ruchu oraz liczbę kolizji i wypadków. Jeśli chodzi o transport lądowy możemy wykorzystać z powodzeniem kolei zwłaszcza, jeśli przewóz ten dotyczy tzw. masówki. Kolej ma nienajgorzej rozwiniętą sieć linii kolejowych a większe fabryki korzystające z tego rodzaju transportu posiadają własną bocznice.

Autor zdjęcia:  Dhanix

Transport kolejowy bardzo dobrze sprawdza się w transporcie multimodalnym. Jest to rodzaj transportu wykorzystujący wiele gałęzi transportu do przewozu tego samego materiału, opatrzonego jedną umową przewozową. Minusem wykorzystywania kolei jest małe bezpieczeństwo, skład kilku dziesięciu wagonów pilnowany jest przez kilka osób, ponadto bardzo często liczyć się trzeba z dowozem i odwozem oraz przeładunkiem towarów, które chcemy przewieź.

Dużym bezpieczeństwem wyróżnia się transport lotniczy, ładunek odporny jest na działanie warunków atmosferycznych. Czas transportu jest bardzo krótki porównaniu z transportem kolejowym lub drogowym, zwłaszcza przy znacznych odległościach. Wysoka cena oraz konieczność dostarczenia i odebrania przesyłki z lotniska nie przemawia za tą gałęzią transportu.

Barka przewożąca samochody – przykład transportu wodnegoPod względem ekonomicznym na znaczne odległości sprawdza się transport morski. Zasięg jego szlaków jest wręcz nieograniczony, bez problemu towar dotrze na inny kontynent. Jedną z najbardziej docenianych zalet transportu morskiego są bardzo duże możliwości przewiezienia znacznej ilości materiału, jednorazowo duży statek bez problemu przewozi 500 tys. ton, a nawet więcej. Przeszkodą są bardzo skomplikowane procedury celne, a także czas, który może mieć niekorzystny wpływ na przemieszczany towar. Ostatnim rodzajem transportu jest transport śródlądowy, który ma długi czas dostaw, towar trzeba dowieźć i odebrać, ma słabo rozwinięty system kanałów umożliwiających transport. Jest za to tani, jeśli przewozimy większe ładunki na znaczną odległość.

Autor zdjęcia: Hu Totya

Transport międzynarodowy

Jeśli chodzi o transport w Polsce w największej mierze wykorzystuje się transport drogowy. Mówiąc o transporcie mamy na myśli również import, export i handel z innymi krajami. W ten czas najczęściej w grę wchodzą da lub więcej środków transportu. Jak łatwo zauważyć możliwości jest wiele kontenery możemy koleją przewieź do portu, następnie kontenerowiec zabierze je na inny kontynent, a tam kontenery przeładowane zostaną bezpośrednio na samochody i rozprowadzone po całym kraju lub kontynencie taki transport nazywamy kombinowanym. Każdy rodzaj transportu ma swoje wady i zalety jednak łącząc je otrzymujemy olbrzymie możliwości pozwalające dopasować sposób transportu do naszych oczekiwań. Każdej gałęzi transportu odpowiada inna regulacja prawna, aby ułatwić współprace między krajami powstają konwencję międzynarodowe ujednolicające przepisy i ułatwiające wymianę między danymi krajami.

Transport międzynarodowy pozwala na wymianę handlową między krajami, co bardzo korzystnie pływa na gospodarkę każdego kraju biorącego udział w wymianie, jak również krajów leżących na szlaku towarowym. Kierowca jadąc przez dany kraj musi coś zjeść skorzystać z parkingu, zatankować paliwo, krótko mówiąc wydać pieniądze. Transport międzynarodowy daje zatrudnienie milionom ludzi na całym świecie i bez żadnym wątpliwości można stwierdzić, że dobrze rozwinięty transport międzynarodowy napędza gospodarkę danego kraju.

Śmierć bliskiej osoby jest tematem, którego każdy woli unikać. Jednak, jeśli już przydarzy się nieszczęście lub choroba wówczas, chciał nie chciał ktoś musi zorganizować pogrzeb i wszystkie związane z tym formalności. Osoby z bliskiej rodziny uczestniczące w pogrzebie, lecz niebiorące udziału w przygotowaniach nie zdają sobie sporawy z tego jak wiele formalności i zasad regulowanych jest przez liczne przepisy.

Sama ceremonia na cmentarzu to najprostsza z rzeczy, zwłoki należy na cmentarz przewieź i tutaj np. jest potrzebne zezwolenia i zaświadczenia na przewóz ciała. Zazwyczaj wygląda to tak, że przewozem zajmuje się firma pogrzebowa i nie wnikamy w szczegóły całego procederu. Wręcz nie zdajemy sobie sprawy, że firma pogrzebowa również musi spełnić szereg uregulowań, aby móc taki przewóz przeprowadzić. Przewiezienia dokonujemy pojazdem specjalnie przystosowanym do tego celu. Pojazd taki ma kabinę odizolowaną od części przeznaczonej na trumnę. W części przeznaczonej na trumnę niewolno umieszczać miejsc siedzących, podłoga powinna być odporna na działanie środka dezynfekującego oraz być łatwo zmywalna. Sposoby dezynfekcji również są szczegółowo opisane.

Każdy z nas niestety najczęściej ma kilka pogrzebów w rodzinie, a będąc na miejscu łatwo można zorganizować taki pogrzeb, owszem jest trochę latania i zachodu, ale sprawa jest o dużo prostsza aniżeli mielibyśmy zwłoki zmarłej nam osoby sprowadzać z zagranicy, tutaj sprawa jest już dużo bardziej skomplikowana.

Międzynarodowy transport zwłok – sprowadzenie zwłok do Polski

Zazwyczaj pogrzeb organizują najbliżsi członkowie rodziny, więc oni też zajmować się będą sprowadzeniem zwłok z zagranicy. Pamiętać jednak należy, że nie wszyscy krewni mają prawo do pochowania zwłok a tym samym do załatwiania wszelkich formalności. W przypadku, gdy zlecamy to komuś z dalszej rodziny warto dowiedzieć się czy nie trzeba dodatkowego upoważnienia. Upoważnienia również potrzebuje zakład pogrzebowy, a udzielić go może jedynie osoba sama mająca prawo do pochowania zwłok. Sprowadzenie zwłok z poza Polski najlepiej zlecić wyspecjalizowanym firmom pogrzebowym, jednak warto też wiedzieć jak taki proceder przebiega, gdyż niekiedy zwłoki możemy sprowadzić sami.

Formalności w kraju

Pierwszą czynnością jest załatwienie zezwolenia na przetransportowanie zwłok do Polski i uzyskamy je w starostwie. Wniosek ten wymaga podania szeregu informacji, są to ogólne informację takie jak dane personalne i inne dane zmarłego. Istotne jest posiadanie przetłumaczonego na język polski aktu z gonu oraz dokumentu stwierdzającego przyczynę zgonu. Jeśli przyczyną zgonu była choroba zakaźna lub prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie danej śmierci, wówczas przywóz zwłok do Polski może się bardzo wydłużyć i potrwać nawet dwa lata lub w ogóle nie nastąpić. Zezwolenie od starostwa powinno być wydane w przeciągu 3 dni, zwykle trwa tylko jeden. Po wydaniu zezwolenia mamy tylko 3 dni na załatwienie transportu.

Formalności za granicą

Za granicą kwestia sprowadzenia zwłok może być zróżnicowana zależnie od kraju, w którym znajduje się ciało zmarłego. Tutaj możemy skorzystać z firmy pogrzebowej lub udać się samemu. Zwłoki możemy transportować przy wykorzystaniu samochodu lub samolotu. Przy czym samolot jest droższy, więc decydujemy się na niego najczęściej, gdy nie ma innej możliwości lub gdy odległości są naprawdę duże. Aby zwłoki dotarły do kraju w możliwie najlepszym stanie stosuje się ich balsamowanie lub mrożenie. Jeśli jedziemy po zwłoki osobiście sprawa minimalnie się komplikuje. Zarówno trumny jak i urna musi być metalowa, są to specjalne trumny przeznaczone do tego celu. Na dnie trumny znajdują się specjalne substancje chłonne o odpowiedniej grubości. Wszystko to załatwiamy w zakładzie pogrzebowym właściwym dla miejsca znajdowania się zawłok. Zakład pogrzebowy zobowiązany jest trumnę hermetycznie zalutować, następnie jest ona opieczętowana przez konsulat i dodatkowo wkładana do trumny drewnianej i skrzyni.

Następnie udajemy się z oryginałem odpisu zupełnego aktu zgonu do konsulatu danego państwa. Wraz z aktem zgonu potrzebujemy zaświadczenia lekarskiego wykluczającego zgon spowodowany chorobą zakaźną bądź epidemią. Zaświadczenie to nie jest wymagane przy transporcie urny z prochami. Ze sobą powinniśmy posiadać również zezwolenie naszego starosty. Trumna lub urna w zależności od tego, w jaki sposób transportujemy ciało musi zostać opieczętowana przez pracowników konsulatu. W Stanach Zjednoczonych obowiązek pieczętowania został zniesiony w 2007 roku. W przypadku transportu urny wymagane jest zaświadczenie o spaleniu zwłok i dodatkowo potwierdzające, że w urnie znajdują się wyłącznie prochy (urna jest wówczas hermetycznie zamknięta). Trumna również musi mieć zaświadczenie, że została zamknięta zgodnie z wymaganiami (zalutowana hermetycznie lub zaklejona silikonem na gorąco). W przypadku śmierci w skutek wypadku, zabójstwa lub samobójstwa konieczne jest zezwolenie na transport z policji lub sądu w kraju gdzie zdarzenie miało miejsce. Pozwolenie na wywóz ciała do Polski pobierana jest opłata, na terenie Unii Europejskiej jest to koszt 40 euro. W przypadku, gdy krewni nie mają funduszy na pokrycie tej opłaty zwłoki pochowane zostaną na miejscu zgodnie z obowiązującymi zwyczajami właściwymi dla miejsca pochówku.

Jeśli załatwimy już wszystkie formalności nie pozostaje nic innego jak transport zwłok do Polski. Na terenie Europy najczęściej transport ten odbywa się samochodem. W przypadku USA lub gdy preferujemy transport zwłok samolotem np. z Hiszpan zamiast samochodem, należy spełnić kilka dodatkowych formalności. Linie lotnicze mogą wymagać od nas zaświadczenia o odpowiednim zabezpieczeniu zwłok (balsamowanie lub mrożenie), naturalnie aktu zgonu, wyrażenie zgody polskiej ambasady na transport zwłok na terytorium Polski, w przypadku transportu do innego kraju zgody miejscowej ambasady. Bardzo często praktykowany jest wymóg podróży tym samym samolotem osoby zlecającej przewóz, a niektóre linie lotnicze pozwalają jedynie na przewóz urny.

Powyższa procedura jest standardowa procedurą większości krajów zagranicznych, możliwe są odstępstwa lub dodatkowe formalności. W Holandii i Chorwacji nie ma większych odstępstw. W USA akt zgonu powinien być dodatkowo opatrzony klauzurą „Apostille” i nie ma konieczności pieczętowania urny przez konsulat. Brak konieczności pieczętowania obowiązuje również we Włoszech. Niektóre kraje niezezwalaną na przewóz zwłok przez osoby prywatne, więc nie obejdzie się bez zlecenia usługi w zakładzie pogrzebowym świadczącym tego typu usługi.

Jak widać sprowadzenie zwłok zmarłego wymaga pokonania biurokracji naszej polskiej, ale przede wszystkim kraju, w którym znajdowała się osoba zmarła. W opisanych procedurach pomięty został aspekt tłumaczenia dokumentów, które jest konieczne do załatwienia wszelkich potrzebnych formalności.

To normalne, że początkujący przedsiębiorca transportowy, aby móc funkcjonować i dobrze prosperować musi się rozwijać. Kupuje kolejne samochody zatrudnia kolejnych kierowców, a firma pomału się rozrasta. Z czasem zasięg krajowy przestaje wystarczać a wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed podróżnikami nowe możliwości, nic, więc dziwnego, że większość przedsiębiorców posiadających firmy transportowe wcześniej czy później decyduje się na rozszerzenie swoich usług o transport zagraniczny.

Aby móc działać poza granicami naszego kraju należy posiadać odpowiednią licencję na międzynarodowy transport. Dopiero po spełnieniu wszystkich wymogów możemy działać na rynku europejskim i nie tylko. Nadana licencja nie jest niczym innym jak decyzją administracyjną, którą wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorstwa lub minister do spraw transportu. Składając wniosek o wydanie licencji na transport międzynarodowy powinniśmy dołączyć szereg niezbędnych dokumentów.

Najważniejszymi dokumentami, jakie powinien posiadać przedsiębiorca ubiegający się o licencję są: kserokopia zaświadczenia o nadaniu REGON oraz NIP, odpis ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS, kserokopie certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy, albo osoby, która będzie zarządzać transportem drogowym w przedsiębiorstwie.

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów dostarczyć należy zaświadczenie o niekaralności wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy oraz osoby, która zarządza przedsiębiorstwem w sytuacji, gdy zarządza ktoś inny niżeli przedsiębiorca. Zaświadczenie o niekaralności podobnie jak wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej ważne są tylko 3 miesiące od daty wystawienia.

Przedsiębiorca powinien również przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej. Do dokumentów takich możemy zaliczyć roczne sprawozdanie finansowe, koniecznie potwierdzone przez audytora lub inną upoważnioną od tego osobę, gwarancję bankową lub ubezpieczenie obejmujące także ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Wysokość, na jaką powinno być potwierdzenie uzależnione jest od wielkości posiadanego taboru i tak dla przykładu za pierwszy pojazd wynosi 9 tys. euro i za każdy kolejny 5 tys. euro. W przypadku silnie rozbudowanego taboru kwota ta może być dosyć duża. Dla weryfikacji taboru przedsiębiorca przedstawia kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów zarejestrowanych w Polsce. W przypadku, gdy przedsiębiorąca nie jest właścicielem pojazdów zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania danym pojazdem (samochód może być wzięty w leasingu). Każdy z pojazdów oczywiście powinien mieć ważne badania techniczne.

Za wydanie licencji pobierana jest opłata płatna, a jej wysokość uzależniona jest od rodzaju pojazdu i liczby lat, na jaką jest wydawana. Za okres pięciu lat licencja na wykonywanie transportu międzynarodowego drogowego wynosi 4 tys. zł, opłata za kolejny pojazd jest powiększeniem kwoty o 10% za każdy pojazd. Za wydanie wypisu licencji pobierana jest opłata stanowiąca 1% za nadanie licencji. Wysokości wszystkich opłat związanych z wykonywaniem licencją oraz wpisami przedstawia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego.

Licencję możemy odebrać osobiście lub upoważnić w tym celu inną osobę, wówczas należy uiścić stosowna opłatę w kwocie 34zł.

Czasami licencja na transport drogowy nie wystarczy, wówczas dane przedsiębiorstwo powinno się legitymować również zezwoleniem na wykonywanie transportu przez określony kraj. Bez tego zezwolenia zabronione jest wykonywanie niektórych rodzai przewozów. Zezwolenie na międzynarodowy transport drogowy można uzyskać w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie na podstawie licencji oraz pozostałych dokumentów uprawniającymi do takiego transportu. Chcąc być konkurencyjnym na rynku warto zaopatrzyć się w inne licencje i pozwolenia. Bez dodatkowych uprawnień nie możemy przewozić np. materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych.